G-atletiek

In het kader van Play Unified Town Beernem zorgen wij dat er meer sociale contacten worden gelegd tussen mensen met en zonder beperking!
G-atletiek

Contactpersoon G-Werking: 

  • Roland De Bois Tel 050 780023, roland.de.bois@telenet.be, Trainer Begeleiden van sporters met een handicap & Trainer Begeleiden van atleten met een handicap
  • Johnny Vergison 0473 832707, Trainer B algemeen
  • Mira Goos G-Sportbegeleider

Logo Sport Vlaanderen

G-atleten

G-atleten of atleten met een handicap (handicap is verzamelnaam voor alle beperkingen) kunnen naast trainen, afhankelijk van hun mogelijkheden, deelnemen aan  geschikte atletiekdisciplines via G-Recrea organisaties, specifieke (AMH) G-wedstrijden, G-veldlopen, G-joggings, gewone wedstrijden en onder voorwaarden aan Special Olympics.

Doelgroepen (Recrea Sporters met een beperking & Atleten met een Handicap (AMH))

Doelgroep:

  • Iedereen met een verstandelijke (VE - 21), een visuele (VI - 11, 12 of 13) beperking en autismespectrumstoornis (ASS - 81 (zonder VE beperking)) die aan sport willen doen op basis van aangepaste trainingen.
  • Andere doelgroepen, andere beperkingen, steeds bespreekbaar!

De formaliteiten

  • Intake gesprek met ouders, sporter, begeleider te boeken via Roland.De.Bois@telenet.be.
  • 3 weken op proef vooraleer de beslissing tot aansluiting bij ACB te nemen.
  • Het lidgeld voor een volledig jaar bedraagt € 70,00 (recreant) met sportverzekering aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) / Parantee-Psylos.
  • Voor deelname aan officiële wedstrijden en kampioenschappen heeft men een atletenvergunning nodig. Dit brengt een extra kost van € 40,00 mee.

G-atletiek - De tweede meest geschikte sport bij ASS en de derde bij VE (bron: kenniscentrum G-sport Vlaanderen)

Samen met de gemeente Beernem, willen wij ons inzetten voor de integratie van sporters en atleten met een verstandelijke beperking. "Official Play Unified Town" - "Special Olympics - Play Unified"

Wij zijn één van de deelnemende verenigingen aan het "Play Unified" gebeuren te Beernem.

Steeds meer van deze zogenaamde G-Sporters vinden de weg naar atletiekverenigingen. Dit kan zowel in het luik "G-Recrea" als in het luik "G-Atleet" (gekend onder de categorie AMH). "G-sport Vlaanderen"

Inclusieve trainingen: 
De G-atleet sluit aan bij een groep valide atleten. Samen met de G-atleet, de ouder of begeleider, gaan we op zoek naar de meest geschikte trainingsgroep in functie van realistische doelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en noden van zowel de G-atleet, valide atleten en trainers.

Trainingen gaan door op de atletiekpiste "Tom Compernolle" in het sportpark Drogenbrood (zie https://www.acbeernem.be/trainingen voor de tijdstippen van de training)

Exclusieve trainingen:

Voor hen die het reguliere sportaanbod (inclusie) niet aan kunnen, kan men na overleg en intake gesprek, ingaan op specifiek aanbod van afzonderlijke groep, exclusie werking. Dit kan opgestart worden op zaterdag tussen 10u en 11u.

Heb je interesse, kom dan eens een kijkje nemen of zelf uittesten of het je bevalt.

Atleten met een visuele beperking

Voor mensen met een visuele beperking zijn een aantal disciplines zeer geschikt, anderen zijn dat minder zoals hordenlopen en polsstokspringen.

De atleet kan ondersteund worden door een begeleider (eventueel met loopkoord) of door auditieve signalen.

Heb je interesse, kom dan eens een kijkje nemen of zelf uittesten of het je bevalt.
Contactpersoon:

"Motieven van de G-sporter": plezier in de sport, goed voor de gezondheid en samen met vrienden sporten (bron: kenniscentrum G-sport Vlaanderen)

Wij richten ons "voorlopig" op hen met een verstandelijke beperking (VE) klasse 21 & 20, al of niet met autismespectrum stoornis klasse 81 zijnde een vorm van een psychische beperking (PSY) en op hen met een visuele beperking (VI). Wij sluiten echter niemand uit en kijken of wij een oplossing kunnen bieden.

Voor de jeugd onder de 16 jaar (t/m cadet) met een fysieke beperking is een echte classificatie niet nodig daar zij niet kunnen deelneme aan internationale kampioenschappen. Wij melden deze jeugdatleten bij de federatie (VAL) met vermelding van hun beperking zodat zij detecteerbaar zijn.

Classificaties: atleten met een fysieke beperking (FYS), met een visuele beperking (VI), met een auditieve beperking (AU), met een verstandelijke beperking (VE), met een psychische beperking (PSY)

< Terug naar overzicht